Event Registration

Thông tin liên lạc | Your Contact DetailsNhững mong muốn khi cho con du học | Your Study PreferencesThông tin của con | Your Child(ren)Mã tham dự sự kiện | Your Event Ticket

Australian Schools Fair 2023, HCMC

NGÀY HỘI DU HỌC ÚC 2023, TP.HCM

Saturday 16 September 2023 : 09.00AM-01.00PM

Sheraton Saigon Hotel & Towers, Ballroom 1&2, Level 3, 88 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ | REGISTRATION INSTRUCTIONS

Vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký này bao gồm thông tin của các em nhỏ quan tâm đến việc du học Úc. Anh/Chị sẽ nhận được email có số vé và mã QR. Vui lòng đưa thông tin này cho mỗi trường Anh/Chị ghé thăm tại Sự kiện.

Vui lòng chỉ nhập thông tin bằng tiếng Anh.


Please complete this registration form and include the details for all children interested in studying in Australian schools. You will receive an email with your ticket number and QR code. Please show this to each school you visit at the Exhibition.

Information must be entered in English only.

 


VUI LÒNG NHẬP THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA ANH/CHỊ | ENTER YOUR CONTACT DETAILS

Danh xưng của Anh/Chị (Ông/ Bà/ Cô,..) (Parent's salutation (Mr / Mrs / Ms)) *
Tên của Anh/Chị (Parent's first name) *
Họ của Anh/Chị (Parent's family name) *
Số điện thoại di động của Anh/Chị (Parent's mobile number) *
Địa chỉ email của Anh/Chị (Parent's email address) *
Xác nhận địa chỉ email của Anh/Chị (Please confirm your email address) *
Anh/Chị hiện đang sinh sống tại khu vực nào?  (Where do you come from?) *
Thu thập Dữ liệu cá nhân (Personal Data Usage)

Thông tin cá nhân Anh/Chị cung cấp khi điền vào mẫu đăng ký này sẽ được AEAS sử dụng cho mục đích hỗ trợ Anh/Chị tham dự Ngày hội Du học Úc 2023. Thông tin cá nhân của Anh/Chị sẽ được chia sẻ với các trường Úc mà Anh/Chị gặp tại sự kiện này. AEAS sẽ lưu trữ Thông tin cá nhân của Anh/Chị và cũng có thể sử dụng cho các mục đích quảng cáo, bao gồm thông báo cho Anh/Chị về Kỳ thi AEAS và các dịch vụ khác, các trường học ở Úc và các sự kiện trong tương lai.

The personal information you provide when completing this registration form will be used by AEAS for the purposes of supporting your attendance at the Australian Schools Exhibitions.  Your personal information will be shared with the Australian schools that you meet with at this event. Your personal information will be stored by AEAS and may also be used for promotional purposes including to inform you about AEAS Testing and other services, Australian schools and future events.

Tôi đã đọc và đồng ý với chính sách Thu thập Dữ liệu cá nhân (I have read and agree the personal data usage.) *